Tranzicija kroz kulturu eksperimentiranja *

Sve više kompanija i organizacija shvaća da postaje sve teže ostati u tijeku s promjenama i zbog toga traže načine da postanu agilniji u svojem radu. Neki eksperti kažu da je agilnost već postala roba.

Ipak, prijelaz u agilniji način rada nije lak. Kada imate par Scrum timova, stvari postaju lakše. No to nikako nije dovoljno, a ako sve ide po planu, otkrit ćete nove prepreke i smetnje. Slijede ostale komplikacije – potrebne su prave promjene, a tada počinje pravi izazov.

Zamislite organizacije kao kompleksne, prilagodljive sustave koji trebaju znanstveniji pristup promjenama koji uključuje strateško razmišljanje, hipotetsku analizu, eksperimentiranje, donošenje odluka na temelju empirijskih podataka, promjenu ponašanja te kreiranje stvarnih iskustava koja će naposljetku utjecati na dominantnu organizacijsku kulturu.
Transparentnost i proces izrade strategije za promjenu su neophodne za uspjeh, a i safe-to-fail okoline su ključne za uspješnu tranziciju.

Greg će u ovom predavanju podijeliti neka iskustva koja je stekao kao agilni trener u agile42. Pomogao je tvrtkama da započnu i implementiraju promjene, što je naposljetku utjecalo na generalnu tranziciju organizacijske kulture u smjeru organizacije spremne za učenje. A takve organizacije lakše prihvaćaju promjene.

Povratak