Agile strategy map radionica *

Kao agilni treneri imamo iskustva s brojnim klijentima koji imaju potrebu bazirati donošenje odluka na empirijskim dokazima te imati mogućnost prilagoditi se na veliku brzinu nastajanja promjena unutar njihovih organizacija i tržišta u kojima rade.

Ako žele postati agilnije, organizacije moraju prestati koristiti tradicionalne alate za upravljanje. Tradicionalno godišnje i kvartalno planiranje i dugoročne strategije nisu dovoljni za održavanje koraka s tržišnim uvjetima koji se ovoliko brzo mijenjaju. Također, postaje sve teže ostati u tijeku s najnovijim promjenama unutar organizacije te donositi odluke na temelju novih dostupnih informacija. To ne ovisi o veličini organizacije – a za to je potrebno balansirati brzinu i preciznost povratnih informacija.

Mnoge organizacije su uvidjele da trebaju što kasnije donijeti odluku jer prvo moraju istražiti sve opcije. To je jedan od temeljnih principa u smanjivanja rizika. S obzirom na sve ove faktore, agilni su treneri iz tvrtke agile42 razvili alat Agile Strategy Map™ kako bi pružili platformu za donošenje odluka i time pomogli kompanijama da postanu sigurnije i usmjerenije u kompleksnoj okolini koja se stalno mijenja.

Agile Strategy Map™ omogućuje vodećem timu da koordinira svoje napore i na strategijskoj i na taktičkoj razini. Pritom ne vodi samo do toga da organizacija ostvari strateške ciljeve, već omogućava vizualizaciju i praćenje napretka.

Sudionici radionice će kreirati stratešku kartu za pizzeriju Giovanni i pritom identificirati moguće eksperimente, simulirati njihovo izvođenje i pratiti donošenje odluka na temelju empirijskih dokaza.

Povratak